sales@twayair.com.vn
0906 73 7772

Lịch bay từ Sài Gòn

t'way Air - Vietnam GSA > Lịch bay > Lịch bay từ Sài Gòn

Lịch bay mùa hè

Áp dụng từ ngày 01/09/2022 – 26/10/2022

lich bay 2022_sgn aug2022

Lịch bay mùa đông

Áp dụng từ ngày 27/10/2022 – 26/03/2023

lich bay 2022_Sgn since 27oct2022