sales@twayair.com.vn
0906 73 7772

Lịch bay từ Nha Trang

t'way Air - Vietnam GSA > Lịch bay > Lịch bay từ Nha Trang

Lịch bay mùa đông

(Nha Trang – Seoul: Áp dụng từ 01/03/2020 tới 28/03/2020
Nha Trang – Daegu: Áp dụng từ 18/02/2020 tới 29/03/2020)
*Một số chuyến bay và hành trình của hãng tạm thời dung khai thác do ảnh hưởng của Virus Corona

lich bay new_từ Nha Trang