sales@twayair.com.vn
0906 73 7772

Lịch bay từ Hà Nội

t'way Air - Vietnam > Lịch bay > Lịch bay từ Hà Nội

Lịch bay mùa đông

(Áp dụng từ ngày 16/02/2020 đến ngày 19/02/2020)
*Một số chuyến bay và hành trình của hãng tạm thời dừng khai thác do ảnh hưởng của Virus Corona

lich bay new_từ Hà Nội

Lịch bay mùa hè

Áp dụng từ ngày 28/3/2020 đến ngày 25/10/2020

lich bay_từ Hà Nội (mùa hè)