sales.han@twayair.com.vn
0981.172.409

Lịch bay từ Đà Nẵng

t'way Air - Vietnam GSA > Lịch bay > Lịch bay từ Đà Nẵng

Lịch bay mùa đông

(Áp dụng từ ngày 17/02/2020 đến ngày 29/03/2020)
*Một số chuyến bay và hành trình của hãng tạm thời dừng khai thác do ảnh hưởng của Virus Corona

lich bay new_từ Đà Nẵng

Lịch bay mùa hè

(Áp dụng từ ngày 29/03/2020 đến ngày 24/10/2020)

lich bay_từ Đà Nẵng (mùa hè)