Check-in (Làm thủ tục lên máy bay)

Đảm bảo đủ thời gian để hoàn tất các thủ tục check-in, kiểm tra an ninh cần thiết, thủ tục nhập cư và/hoặc khai báo hải quan. Giờ hoạt động ở quầy check-in T'WAY Air và thời gian cần thiết cho các thủ tục trước khi lên máy bay tại các sân bay rất khác nhau.

check-in

1. Đến sân bay

 • 2 giờ (3 giờ cho khách đoàn) trước khi chuyến bay khởi hành

2. Check-In

 • Tối thiểu tra trong vòng 40 phút trước khi chuyến bay khởi hành

3. Hải quan, kiểm dịch

 • Hải quan: Kiểm tra các mặt hàng có giá trị cao và hàng hóa bị cấm trong và ngoài nước

4. Kiểm tra an ninh và xuất nhập cảnh

 • Trạm kiểm soát an: tầm soát an ninh cho các mặt hàng cấm và nguy hiểm
 • Thời gian bận rộn ở trạm kiểm soát an ninh tại sân bay khoảng thời gian: 08:30 -11: 00, 17: 00-19: 00
 • Thời gian chờ đợi an ninh tại thời gian bận rộn: 40-50 phút
 • Thủ tục check-in và kiểm tra an ninh có thể bị trì hoãn trong ngày cuối tuần và mùa bận rộn.

5. Thời gian chờ lên sân bay

 • Thời gian chồ từ 30 phút trước khi khởi hành, lên máy bay gần: 10 phút trước giờ khởi hành
 • Xin lưu tại cửa khẩu và đã sẵn sàng để lên không muộn hơn 10 phút trước giờ khởi hành.

6. Hoàn thành

 • Chuyến bay trong nước
  • Thủ tục check-in phải được hoàn thành ít nhất 20 phút trước giờ khởi hành (40 phút cho các nhóm), nhưng chúng tôi khuyên bạn nên kiểm tra 40 phút (1 giờ cho khách đoàn) trước khi chuyến bay khởi hành.
  • Bạn phải chuẩn bị nhận dạng cá nhân.
  • Nếu tỷ lệ chiết khấu đặc biệt được áp dụng cho đặt phòng trực tuyến của bạn và thanh toán, các tài liệu hỗ trợ phải được cung cấp tại sân bay khởi hành
 • Chuyến bay quốc tế
  • Hộ chiếu - VISA - xác nhận E-ticket
  • Trong hầu hết các nước. Hộ chiếu du lịch nên có nhiều hơn 6 tháng có hiệu lực từ ngày đi. Một số nước không chấp nhận hộ chiếu mà không có chữ ký của khách du lịch, vì vậy xin vui lòng viết chữ ký trên hộ chiếu

Hành lý

Thủ tục Check-in

Lịch bay

Giá vé